Brandavskiljande skåp

Brandavskiljande skåp är avsedda för brandskyddande förvaring av brandfarliga vätskor och aerosoler i bl.a livsmedels-butiker, stormarknader, bensinstationer, färgbutiker, byggvaruhus och frisörsalonger.

Myndigheterna ställer krav på hur brand-farliga vätskor ska förvaras och våra brandavskiljande skåp uppfyller dessa krav.

Skåpen är testade och certifierade av SP enligt SP-metod 2369 i klass 1.

Montera vår inkapslade LED belysning i ett brandavskiljande skåp så skapar du en förbättrad säljexponering av dina produkter.

LED belysningen är smidig att eftermontera i befintliga skåp.